Siirry sisältöön

Asiantuntija­palveluiden käytännöt

Voimassa 1. toukokuuta 2024 alkaen.

Nämä asiantuntijapalveluiden käytännöt (käytännöt) täydentävät Visioston asiakassopimusta (sopimus). Käytännöt koskevat Visioston asiantuntijapalveluita. Jos käytännöt ja sopimus ovat ristiriidassa, käytäntöjen ehdot ovat ensisijaisia. Sopimuksessa määritellyillä termeillä on samat merkitykset käytännöissä.

Asiantuntijapalvelut sisältävät palveluita, jotka tilataan tiettyyn työhön ja joiden kokonaishinta määräytyy käytetyn ajan mukaan (tuntipalvelu), palveluita, jotka tilataan tiettyyn hintaan etukäteen (listapalvelu), ja palveluita, joiden tilaus on jatkuva (jatkuva palvelu). Jatkuva palvelu voi sisältää listapalveluita tai tietyn määrän tuntipalveluita.

1. Voimassaolo

1.1. Jatkuva palvelu. Jatkuvan palvelu alkaa tilauksessa ilmoitettuna päivänä, ja Visiosto tarjoaa jatkuvaa palvelua koko tilausjakson ajan. Asiakas ja Visiosto voivat uusia jatkuvan palvelun tilausjakson vain kirjallisella sopimuksella, jos palvelun ehdoissa ei sovita muuta. Visiosto voi muuttaa jatkuvan palvelun ehtoja tilausjakson uusimisen yhteydessä.

1.2. Listapalvelu. Listapalvelu on voimassa kunnes Visiosto on suorittanut sen. Asiakkaan on käytettävä listapalvelu 12 kuukauden kuluessa tilauksesta.

1.3. Tuntipalvelu. Tuntipalvelu on voimassa kunnes palvelu, jonka suorittamiseen tuntipalvelu on tilattu, on suoritettu. Visiosto veloittaa tuntipalvelusta sen suorittamisen jälkeen siihen käytetyn ajan mukaan. Käytetty aika pyöristetään seuraavaan viiteen minuuttiin. Visiosto ilmoittaa tuntipalveluiden hinnat tuntihintoina.

2. Asiantuntijapalveluden saatavuus

Visiosto tarjoaa asiantuntijapalveluita virka-aikana. Asiantuntijapalvelut suorittavat Visioston asiantuntijat. Visiosto tarjoaa asiantuntijapalvelun Visioston päättämänä aikana palvelun ehtojen mukaisesti. Visiosto antaa asiakkaalle tilauksen yhteydessä arvion siitä, milloin se on viimeistään suorittanut asiantuntijapalvelun. Tällainen arvio ei sido Visiostoa. Visiosto voi myös suorittaa asiantuntijapalvelun asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana, jos asiantuntijapalvelu on luonteeltaan sellainen, ettei sen aikataulu voi olla asiakkaasta riippumaton. Tällöin Visiosto tarjoaa asiantuntijapalvelun etänä tai asiakkaan kanssa sovittaessa paikan päällä. Jos jatkuvaan palveluun sisältyy listapalveluita tai tuntipalveluita, nämä sisältyvät palvelut määritellään palvelun ehdoissa. Jos jatkuvaan palveluun sisältyviä listapalveluita ja tuntipalveluita ei käytetä palvelun ehdoissa määritettynä aikana, niitä ei voi siirtää, kerryttää tai varastoida käytettäväksi myöhempinä ajanjaksoina, jos palvelun ehdoista ei johdu muuta. Virka-aika tarkoittaa klo 9–17 arkipäivinä. Arkipäivä tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin. Pyhäpäivät ja Visioston ilmoittamat vapaapäivät eivät ole arkipäiviä.

3. Muutostyöt

Asiakas voi tilata asiantuntijapalveluina muutostöitä sen Visiostolta tilaamiin palveluihin, esimerkiksi ohjelmistotuotteisiin. Muutostyön tulos katsotaan valmistumisen jälkeen osaksi tuotetta, johon muutos tehtiin. Visiosto käsittelee muutostöiden tilaukset mahdollisuuksien mukaan viidessä arkipäivässä ja antaa tämän jälkeen asiakkaalle arvion siitä, milloin se on viimeistään suorittanut muutostyön. Visiosto antaa tilauksen käsittelyn yhteydessä asiakkaalle myös arvion siitä, kuinka pitkä veloitettava aika muutoksen suorittamiseen kuluu.

4. Asiantuntijapalveluiden rajoitukset

Asiantuntijapalveluista perittävillä hinnoilla varmistetaan asiantuntijapalveluiden saatavuus ja niihin tarvittava aika ja työpanos. Visiosto suorittaa asiantuntijapalvelut ammattimaisesti ja ammattitaitoisesti ja pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin ratkaisemaan pyynnöt. Visiosto ei voi kuitenkaan taata pyyntöjen ratkeamista. Aiheet, joita ei ole lueteltu asiantuntijapalvelun tilauksessa, eivät kuulu asiantuntijapalvelun piiriin.

5. Materiaalin käyttöoikeus

Visiosto voi osana asiantuntijapalveluita toimittaa asiakkaalle analyyseja, malleja, tietoja, teknologiaa ja muita sisältöjä. Asiakas saa käyttää näitä vain Visioston kuvaamalla tavalla ja palvelun ehtojen mukaisesti.