Visioston kuluttajien palvelin- ja verkkotunnustilaussopimus

Päivitetty: 6. helmikuuta 2021

Tämä sopimus (”Sopimus”) koskee Visiosto oy:n (”Visiosto”, ”me”, ”meidän”) tarjoamaa palvelin- ja verkkotunnuspalvelua sekä siihen kuuluvia muita palveluita (”Palvelu”). Sopimuksen osapuolina ovat Visiosto ja Palvelua käyttävä ja sen tilannut luonnollinen henkilö (”Asiakas”, ”sinä”, ”sinun”, ”sinulle”).

Luethan tämän tilaussopimuksen huolella läpi.

Hyväksyt Sopimuksen painamalla ”Hyväksy”, allekirjoittamalla sopimuksen sähköisesti tai muulla yleisellä tavalla tai käyttämällä muuta alalle yleistä hyväksymismekanismia tilausmenettelyn yhteydessä ja vahvistat sopimuksesi, kun käytät Palvelua. Jos et hyväksy Sopimusta, et ole oikeutettu Palveluun. Voimme muuttaa tätä Sopimusta. Muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän päästä siitä, kun olemme lähettäneet sinulle ilmoituksen muutoksista. Jos et hyväksy tähän Sopimukseen tehtäviä muutoksia, et ole oikeutettu Palveluun.

Sisällysluettelo

  1. Asiakkaan kelpoisuus, vastuut ja velvollisuudet
  2. Tilausehdot
  3. Rajoitukset
  4. Palveluehdot
  5. Käyttöä koskevat ehdot
  6. Keskeyttäminen ja päättäminen
  7. Muut ehdot

1. Asiakkaan kelpoisuus, vastuut ja velvollisuudet

a. Kelpoisuus ja täysivaltaisuus

Ainoastaan henkilöt, jotka ovat 18-vuotta tai vanhempia, voivat tilata Palvelun. Palvelu tarjotaan ainoastaan luonnollisille henkilöille. Yritykset, yhdistykset, ja muut yhteisöt eivät voi tilata tai käyttää Palvelua tämän Sopimuksen mukaisesti. Alle 18-vuotiaat eivät voi tilata Palvelua eivätkä saa antaa henkilötietojaan Visiostolle. Tästä voi poiketa huoltajan suostumuksella ja erikseen sopimalla.

b. Tilaaminen

Asiakas tilaa Palvelun antamalla tiettyjä tietoja, joita Visiosto pyytää Palvelua, sen tilaamista ja sen toimittamista varten (esim. etunimen, etunimet, sukunimen, syntymäajan, voimassa olevan sähköpostiosoitteen, voimassa olevan puhelinnumeron, laskutus- tai maksutavan, voimassa olevan laskutusosoitteen ja muita tietoja), tilausmenettelyn yhteydessä ja hyväksymällä tämän Sopimuksen. Sitoudut antamaan Visiostolle riittävät ja oikeat tiedot Palvelun toimittamista varten ja myötävaikuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla Palvelun toimittamiseen. Vain ne henkilöt, jotka ovat tilanneet Palvelun edellä kuvatulla tavalla, ovat oikeutettuja käyttämään Palvelua. Visiosto toimittaa sinulle tilaamasi Palvelun ja mahdolliset Palvelun käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat (”Tunnukset”). Visiostolla on oikeus tarvittaessa muuttaa Tunnuksia ilmoittamalla tästä sinulle. Olet vastuussa Tunnuksiesi luottamuksellisuudesta ja turvallisesta säilyttämisestä sekä kaikista niiden avulla tapahtuvista suorista ja välillisistä toimista. Pyynnöstäsi tapahtuvasta Tunnusten vaihtamisesta Visiostolla on oikeus veloittaa sinulta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu. Sitoudut säilyttämään Tunnuksesi huolellisesti etkä missään tilanteessa saa luovuttaa Tunnuksiasi kolmannen osapuolen käyttöön. Sitoudut välittömästi ilmoittamaan Visiostolle Tunnuksiesi joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästäsi väärinkäytöstä. Visiosto ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät Tunnusten luvattomasta käytöstä. Palvelu on toimitettu siitä hetkestä lukien, kun Visiosto ilmoittaa sinulle Palvelun olevan käytettävissä. Sinun katsotaan hyväksyneen toimituksen, jos et reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Visiosto ilmoitti Palvelun olevan käytettävissä. Mikäli Sopimus puretaan tai Palvelu päätetään sinusta johtuvasta syystä, olet velvollinen korvaamaan Palvelusta, sen tilaamisesta sekä toimittamisesta aiheutuneet kulut Sopimuksen tai Palvelun päättymisestä huolimatta.

c. Ilmoitukset

Visiosto toimittaa sinulle ilmoituksia seuraavasti: (i) sähköpostitse viimeksi antamaasi sähköpostiosoitteeseen, (ii) tekstiviestitse tai yleisen pikaviestisovelluksen välityksellä viimeksi antamaasi puhelinnumeroon tai (iii) postitse viimeksi antamaasi postiosoitteeseen. Visiosto saa valita, mitä menetelmää se käyttää ilmoitusten toimittamiseen. Sitoudut lukemaan ja tutustumaan Visioston toimittamiin ilmoituksiin ja toimimaan niiden mukaisesti. Sitoudut antamaan ja ylläpitämään ajantasaisia ja täydellisiä tietoja, mukaan lukien yhteystietosi, ilmoituksia ja muita yhteydenottojamme varten. Sitoudut olemaan esiintymättä muina henkilöinä tai antamatta vääriä tietoja yhteyksistäsi muihin henkilöihin tai yhteisöihin, mukaan lukien olemaan käyttämättä toisen henkilön Tunnuksia, muita tietoja tai toisen henkilön nimeä tai yhdennäköisyyttä taikka antamasta vääriä tietoja. Hyväksyt, että voimme tehdä toimenpiteitä varmistaaksemme antamiesi tietojen paikkansapitävyyden.

2. Tilausehdot

a. Tilaus ja uusiminen

Palvelun tilauksesi ja tilauskausi alkaa siitä päivästä, kun Palvelu on kohdan 1(b) mukaisesti toimitettu. Tilauskausi on 12 kuukautta, ellei muuta ole erikseen sovittu. Tilaus uusitaan automaattisesti tilauskauden päätyttyä, ellei tilausta peruuteta tämän Sopimuksen mukaisesti. Visiostolla on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua, ja ilmoitamme sinulle hintojen muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Jos et halua hyväksyä hinnan muutosta, voit peruuttaa tilauksesi tämän Sopimuksen mukaisesti. Jos et peruuta tilaustasi sen jälkeen, kun hintojen muutos on tullut voimaan ja ennen uuden tilauskautesi alkamista, tilauksesi uusitaan uusimisen ajankohtana voimassa olevan hinnan mukaisesti ilman erillisiä toimenpiteitäsi ja valtuutat Visioston laskuttamaan tai veloittamaan nämä määrät valitsemallasi maksutavalla. Olet vastuussa kaikista kolmannen osapuolen internetmaksuista Palvelun käyttösi yhteydessä. Mahdollisista internetin käyttöön liittyvistä velvoituksista saat tietoja internetpalveluntarjoajaltasi.

b. Peruutus

Voit peruuttaa tilauksesi milloin tahansa, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen voimassa olevan tilauskauden päättymistä. Peruutus tulee voimaan kuluvan tilauskauden päätyttyä, ja Palvelu toimii normaalisti kuluvan tilauskauden loppuun asti. Peruuttaaksesi Palvelun tilauksesi lähetä peruutuksesta kirjallinen ilmoitus Visiostolle sähköpostitse osoitteeseen info@visiosto.fi. Lisää sähköpostiviestisi aiheeksi ”Palvelin- ja verkkotunnustilauksen peruutus” ja kerro viestissäsi nimesi ja syntymäaikasi.

c. Maksut ja maksutiedot

Voit valita tilauksen yhteydessä tilauksesi maksutavaksi joko laskutuksen tai muun Visioston tarjoaman maksutavan. Voit muuttaa tilauksen maksutapaa erikseen sopimalla Visioston kanssa. Jos maksutapasi on laskutus, Visiosto säilyttää laskutustietosi. Voit saada laskut sähköpostitse tai postitse. Olet velvollinen laskutustietojesi pitämisestä ajan tasalla ilmoittamalla Visiostolle muuttuvista ja muuttuneista tiedoista. Jos maksutapasi on muu kuin laskutus, Visiosto säilyttää maksutietosi, kuten luottokorttinumerosi ja voimassaoloajan sekä muut mahdolliset tiedot. Olet velvollinen maksutietojesi pitämisestä ajan tasalla ilmoittamalla Visiostolle muuttuvista ja muuttuneista tiedoista. Visiosto voi laskutus- tai maksutavasta riippuen periä kohtuullisen, voimassa olevan hinnaston mukaisen lisämaksun laskutuksesta tai veloituksesta. Valtuutat Visioston jatkamaan tilausmaksujen laskuttamista tai veloittamista käyttämällä päivitettyjä tietoja. Voit valita tilauksen yhteydessä laskutusjakson pituuden, jonka mukaan Visiosto määrittää laskutettavan tai veloitettavan tilausmaksun suuruuden. Visiosto laskuttaa tai veloittaa sinulta laskutusjakson tilausmaksun tyypillisesti kohtuulliseen aikaan ennen laskutusjakson alkua tai sen alussa. Visiosto voi kuitenkin laskuttaa tai veloittaa sinulta laskutusjakson tilausmaksun parhaaksi katsomanaan ajankohtana pyrkien myötäilemään valittuja laskutusjaksoja. Voit muuttaa tilauksen laskutusjakson pituutta erikseen sopimalla Visioston kanssa. Jos et suorita maksua eräpäivään mennessä etkä maksumuistutuksen ja -huomautuksen jälkeenkään täysimääräisenä tai maksua ei kortin erääntymisen, riittämättömien varojen tai muun syyn takia voida onnistuneesti vahvistaa ja veloittaa ajallaan ja täysimääräisesti, Visiosto voi keskeyttää tilauksesi ilmoittamalla tästä sinulle. Visiostolla on oikeus periä sinulta viivästyneistä maksuista korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko sekä voimassa olevan hinnaston mukainen maksu perintäkuluista ja muista aiheutuneista kuluista.

d. Pakettitilaukset

Visiosto voi tarjota Palvelun tilauksen pakettina muiden tilausvaihtoehtojen kanssa, mukaan lukien tilaukset kolmansien osapuolten tuotteisiin ja palveluihin. Kolmannen osapuolten tilauksiin, tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan kyseisten kolmansien osapuolten antamia ehtoja.

3. Rajoitukset

a. Palvelun kautta jaettu materiaali

Vastaat täysin Palvelun kautta jaetusta tai Visiostolle toimitetusta materiaalista, sinun tai kolmansien osapuolten Palveluun siirtämästä, keräämästä tai tallentamasta materiaalista sekä muuten Palvelua varten Visiostolle luovutetusta materiaalista. Vastaat siitä, että sinulla on oikeus käyttää materiaalia ja että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Visiostolla on oikeus poistaa materiaali, joka rikkoo tai jonka Visiosto epäilee rikkovan sopimusehtoja.

b. Rajoitukset palvelun käytölle

Hyväksyt olemaan:

i. muokkaamatta Palvelua paitsi nimenomaisesti sinun muokattavaksesi tarkoitettuja osia siitä;

ii. siirtämättä, purkamatta, takaisinmallintamatta tai muutoin saattamatta ihmiselle luettavaan muotoon Palvelun lähdekoodia;

iii. myymättä Palvelua eteenpäin;

iv. ohittamatta, muokkaamatta, kumoamatta, peukaloimatta tai kiertämättä Palvelun toiminnallisuuksia tai suojauksia;

v. vahingoittamatta, tuhoamatta, ylikuormittamatta tai tuottamatta haittaa Palvelulle;

vi. käyttämättä Palvelua laittomalla tai hyvien tapojen vastaisella tavalla, laittomiin tarkoituksiin tai tavalla, joka on ei ole yhteensopiva tämän Sopimuksen kanssa;

vii. siirtämättä Sopimusta tai Palvelua kolmannelle osapuolelle;

viii. jakamatta Tunnuksiasi kolmansien osapuolten kanssa; tai

ix. muutoin sallimatta kolmansien osapuolten rikkoa yllä mainittuja rajoituksia.

c. Rikkomukset

Yritys suorittaa yllä kohdissa 3(a) ja 3(b) mainittuja rajoituksia on tämän Sopimuksen loukkaus.

4. Palveluehdot

a. Sisältö

Palvelu sisältää Visioston puolestasi rekisteröimän ja ylläpitämän verkkotunnuksen, Visioston puolestasi ylläpitämän verkkotunnuksen nimipalvelimen sekä Visioston puolestasi ylläpitämän verkkosivuston internetiin tarjoamiseen tarkoitetun palvelimen tai palvelintilan. Visiosto tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Visiostolla on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita Palvelun tuottamisessa ja toimittamisessa. Palvelun sisältöä voidaan yksilöidä sitä koskevassa mahdollisessa tilausvahvistuksessa sekä mahdollisissa palvelukuvauksissa. Visiosto varaa oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Visiostolla on myös oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturvasyistä tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen. Visiosto laskuttaa tai veloittaa sinulta pyynnöstäsi tehdyistä muutoksista normaalin toimenpidemaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti kuluvan laskutuskauden laskun tai veloituksen yhteydessä.

b. Vahingot

Visiosto ei vastaa Palvelun aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai muusta ennalta arvaamattomasta vahingosta. Visiosto ei vastaa tietojesi tai tiedostojesi tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

c. Virheet

Palvelussa katsotaan olevan virhe (”Virhe”), mikäli Palvelu olennaisesti poikkeaa tässä Sopimuksessa määritellystä tai olennaisesti poikkeaa Visioston mahdollisessa palvelukuvauksessa määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa Palvelun toimintaa tai käyttöä. Mahdollisessa virhetilanteessa sinun on reklamoitava kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun huomasit tai sinun olisi kohtuudella pitänyt huomata Virhe. Visiosto korjaa mahdolliset Virheet niin pian kuin kohtuudella mahdollista. Visiostolla ei ole velvollisuutta korjata Virhettä, joka on aiheutunut sinun omasta toiminnastasi, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai Palvelun virheellisestä tai Sopimuksen vastaisesta käytöstä tai tekemästäsi tai kolmannella osapuolella teettämästäsi muutoksesta tai korjauksesta. Visiosto ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta sinuun, Palveluun tai tietojärjestelmiisi ja laitteisiisi kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Visiosto ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista tai Virheistä.

d. Ylivoimainen este

On mahdollista, että Palvelu tai Palvelun osa ei ole milloin tahansa saatavilla, toiminnassa tai muuten toimi odotetulla tavalla mukaan lukien (i) ylläpidon tai päivitysten aikana, (ii) sähkö- tai palvelunkatkosten aikana, (iii) sodan, mellakoiden, lakkojen ja sosiaalisen levottomuuden seurauksena, (iv) kolmansien osapuolten toiminnan seurauksena, (v) kolmansien osapuolien verkossa tai ohjelmistoissa esiintyvien ongelmien tai muiden virheiden seurauksena tai (vi) muiden Visioston vaikutusvallan tai kolmansien osapuolien vaikutusvallan ulkopuolella olevien seikkojen tuloksena (”Ylivoimainen este”). Visiosto toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet antaakseen sinulle mahdollisimman aikaisin ilmoituksen palvelukatkoksista. Visiostolla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista asennus-, korjaus- tai huoltotöiden taikka muiden töiden vuoksi, Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos Palvelu ei ole saatavilla, toiminnassa tai muuten toimi odotetulla tavalla sellaisten syiden vuoksi, jotka eivät ole Visioston tai ulkopuolisten palveluntarjoajiemme vaikutusvallassa, Visiosto ei ole sinua kohtaan tästä vastuussa. Visiosto voi joutua poistamaan tiettyjä ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia tai poistamaan tietyiltä laitteilta tai alustoilta pääsyn Palveluun. Visiosto ilmoitamme sinulle parhaansa mukaan näistä muutoksista, käyttöä koskevista säännöistä ja rajoituksista, mutta tiedostat, että Visiosto tekee näin yksinomaisessa harkintavallassaan milloin tahansa ilmoittamatta tästä sinulle.

5. Käyttöä koskevat ehdot

a. Yhteensopiva teknologia

Palvelu edellyttää yhteensopivaa teknologiaa sinulta ja Palvelua internetin välityksellä käyttäviltä kolmansilta osapuolilta (”Yleisö”) toimiakseen, ja tietyt ohjelmistot voivat vaatia ajoittaisia päivityksiä. Käytettävä teknologia voi vaikuttaa Palvelun käyttöön. Mikäli Palvelun muutokset edellyttävät muutoksia sinun tai Yleisön laitteisiin tai ohjelmistoihin, Visiosto ei vastaa tällaisista muutoksista. Visiosto ei vastaa Palvelun muutosten mahdollisesti aiheuttamista haitoista. Palvelu vaatii sinulta ja Yleisöltä internetyhteyttä toimiakseen.

b. Internetyhteys

Mikäli sinun Palvelussasi internetliikenteen tai muiden resurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai Palvelun kuvauksen mukaisesta, Visiostolla on oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Visiosto ilmoittaa hinnanmuutoksesta sinulle neljätoista (14) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Visiostolla on oikeus priorisoida liikennettä ja resurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa Sopimus tällaisissa tapauksissa.

c. Saatavuus

Palvelussa käytetyn teknologian vuoksi on mahdollista, että Palvelu toimii ajasta ja paikasta riippuen väliaikaisesti heikommin.

6. Keskeyttäminen ja päättäminen

a.

Hyväksyt, että Visiosto voi yksinomaisessa harkintavallassaan ja ilmoittamatta sinulle etukäteen tai olematta sinua kohtaan vastuussa rajoittaa, keskeyttää tai irtisanoa Palvelusi tai sen osaa, jos Visiosto uskoo, että käytät tai olet käyttänyt Palvelua tavalla, joka olennaisesti rikkoo Sopimusta tai soveltuvaa lakia tai säännöksiä tai muulla kuin niiden tarkoitetulla tavalla ja muiden ohjeiden ja niihin soveltuvien vaatimusten mukaisesti. Edellä mainittua rajoittamatta Visiosto voi rajoittaa tai keskeyttää Palvelusi syystä ja ilmoittamalla tästä sinulle kohtuullisesti etukäteen, myös sähköisesti. Näihin syihin kuuluvat (i) lainvalvontaviranomaisten tai muun valtion viranomaisen tekemä pyyntö, (ii) odottamattomat tekniset ongelmat, (iii) tietoturvauhan mahdollisuus tai (iv) jos Visiosto kohtuullisesti uskoo, että Palvelu on otettu käyttöön vilpillisesti, Palvelua on käytetty vilpillisesti tai Palvelua käytetään petoksen suorittamiseksi tai muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu ja siihen liittyvien rajoitusten mukaisesti. Visiosto varaa myös oikeuden päättää Palvelun ilmoittamalla tästä sinulle, jos Palvelua ei ole käytetty vuoteen.

b.

Palvelun irtisanomisen yhteydessä, joko Visioston toimesta tai pyynnöstäsi (muutoin kuin tilauksesi peruuttamisen yhteydessä, jolloin tilauksesi jatkuu tilausjakson loppuun), menetät välittömästi oikeuden päästä käsiksi Palveluun.

7. Muut ehdot

a. Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon sekä niiden kopioihin, muutoksiin ja käännöksiin kuuluvat Visiostolle tai kolmansille osapuolille.

b. Salassapitovelvollisuus

Sitoudut pitämään luottamuksellisina kaikki tähän Sopimukseen, Palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Vastaat siitä, että palveluksessasi toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut Palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

c. Yhteystiedot

Voit ottaa Visiostoon yhteyttä seuraavasti:

puhelimitse numeroon: +358 50 544 7406

sähköpostitse osoitteeseen: info@visiosto.fi

postitse osoitteeseen: c/o Antti Kivi, Sammonkatu 12 B 28, 00100 HELSINKI

d. Hinnasto

Voimassa oleva hinnasto on saatavilla osoitteessa visiosto.fi/hinnasto.

e. Vastuuvapauslauseke

Sinulla on tiettyjä oikeuksia Palveluun liittyen, ja mikään tässä Sopimuksessa sanottu ei vaikuta näihin oikeuksiin. Pois lukien lain vaatimukset ja mitä Visiosto on nimenomaisesti todennut, Visiosto ja palveluntarjoajat (yhdessä ”Palveluosapuolet”) eivät tarjoa ja nimenomaisesti kieltäytyvät kaikista lupauksista tai takuista Palvelun osalta. Sinä, eivät Palveluosapuolet, vastaat kaikista kuluista, jotka johtuvat tarpeellisista huolloista, korjauksista tai oikaisuista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä, ellei laitteelle tai muulle sinulle kuuluvalle digitaaliselle sisällölle aiheutunut vahinko ole seurausta Palvelun tarjoamisesta ja vahinko on sellainen, että sitä ei olisi syntynyt, jos Visiosto olisi käyttänyt kohtuullista huolellisuutta ja taitoa, jolloin kohdassa 7(b) oleva vastuunrajaus soveltuu tällaisen vahingon osalta.

f. Vastuunrajaus

Palveluosapuolet eivät soveltuvan lain sallimassa laajuudessa ole vastuussa henkilövahingoista tai mistään välillisistä, erityisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien menetetyistä tuotoista ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, vaikka Visiostolle olisi kerrottu tällaisen vahingon mahdollisuudesta tai vahinko on seurausta Palvelun käytöstä tai Palvelun käytön estymisestä. Visiosto ei myöskään ole vastuussa suorituksessa esiintyvistä viivästyksistä tai laiminlyönneistä, jotka johtuvat Visioston kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella olevista syistä. Visioston kokonaisvastuu kaikista vahingoista, tappioista ja kanteen perusteista on enintään Palvelun yhden (1) kuukauden tilausmaksu. Tässä kohdassa asetettu vastuunrajaus soveltuu kaikissa tapauksissa (oikeudenvastaiset teot, sopimusperusteisuus, vakuutusten rikkominen, ankara vastuu tai muutoin) ja myös silloin, jos Palveluosapuolille on kerrottu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

g. Riidanratkaisu

Kaikki sinun ja Visioston välillä olevat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

h. Lainvalinta

Tähän Sopimukseen ja kaikkiin siitä aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

i. Erotettavuus

Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista katsotaan laittomaksi, pätemättömäksi tai mistä tahansa syystä sellaiseksi, ettei sitä voida panna täytäntöön, sen katsotaan olevan erotettavissa muista ehdoista eikä se vaikuta jäljelle jäävien ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Sinä ja Visiosto korvaatte laittoman, pätemättömän ja täytäntöönpanokelvottoman osan ehdoilla, jotka ovat päteviä ja sitovia ja joiden vaikutus on Sopimuksen sisällön ja tarkoituksen huomioon ottaen mahdollisimman laajasti samankaltainen kuin pätemättömän ja täytäntöönpanokelvottoman osan.

j. Voimaan jääminen

Tämän Sopimuksen ehdot, joiden tulisi luonteensa vuoksi pysyä voimassa Sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa.