Yleiset sopimusehdot

Kiitos, että valitsit Visioston palvelut! Luethan nämä ehdot huolella läpi ennen kuin käytät tai tilaat palveluitamme tai rekisteröidyt niihin.

Visioston yleiset sopimusehdot

Voimassa 10. tammikuuta 2022 alkaen.

1 Määritelmät

”Asiakas” ja ”sinä” tarkoittavat ihmistä, joka solmii tämän sopimuksen Visioston kanssa.

”Palvelut” tarkoittavat ohjelmistoja, tuotteita ja palveluita, joita Visiosto tarjoaa tilauslomakkeiden perusteella.

”Sisältö” tarkoittaa tekstiä, tietoa, ohjelmistoja, koodia, kuvia ja mitä tahansa muuta materiaalia, jota näytetään tai muuten tuodaan saataville palveluiden kautta.

”Sopimus” tarkoittaa kaikkia ehtoja ja huomautuksia, jotka ovat tai joihin viitataan tässä asiakirjassa, sekä kaikkia muita voimassa olevia sääntöjä, käytäntöjä ja menettelytapoja, joita julkaisemme ajoittain verkkosivustollamme osoitteessa visiosto.fi.

”Tilauslomake” tarkoittaa kirjallista tai sähköistä asiakirjaa (mukaan lukien tarjoukset), joita voit käyttää palveluiden tilaamiseen. Aktiivinen tilauslomake oikeuttaa sinut palveluun, jota se koskee.

”Visiosto” ja ”me” tarkoittavat Visiosto oy:tä ja sen johtoa, alihankkijoita, lisensoijia, toimihenkilöitä, edustajia ja työntekijöitä.

2 Asiakkaan ehdot

2.1 Asiakkaan vaatimukset

Sinun täytyy olla ihminen tilataksesi palveluita. Palveluiden tilaaminen automatisoidulla menetelmällä, kuten ”bottien” avulla, on kielletty.

Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias, jotta voit tilata palveluita. Jos saamme tietää sinun olevan alle 18-vuotias, päätämme sopimuksesi välittömästi.

2.2 Vaaditut tiedot

Palveluita tilatessasi ja sopimuksen solmiessasi sinun on annettava meille oikeat ja ajantasaiset tiedot, joita pyydämme. Voimme myös myöhemmin pyytää tietoja sinusta. Sinun täytyy pitää tietosi ajan tasalla ilmoittamalla meille muutoksista.

3 Sallittu käyttö

Palveluiden käyttösi ja sisältösi eivät saa rikkoa mitään lakeja ja säädöksiä. On sinun vastuullasi varmistaa, että palveluiden käyttösi ja sisältösi noudattavat lakeja ja säädöksiä.

4 Asiakkaan sisältö

4.1 Vastuu asiakkaan sisällöstä

Joitakin palveluitamme voi käyttää sisällön luomiseen, julkaisuun ja jakamiseen. Olet vastuussa kaikesta sisällöstä, jonka luot tai tuot saataville tällaisten palveluiden avulla ja siitä aiheutuvista haitoista. Emme ole vastuussa sisältösi väärinkäytöksistä.

4.2 Oikeus poistaa sisältöä

Meillä on oikeus harkintamme mukaan hylätä tai poistaa kaikki sisältösi, joka rikkoo lakeja tai ehtojamme.

4.3 Sisällön omistus ja oikeus julkaista

Sinulla on sisältösi omistusoikeus. Olet vastuussa kaikesta julkaisemastasi sisällöstä ja saat esittää palveluiden kautta vain sisältöä, jonka julkaisuun sinulla on lupa. Jos julkaiset muiden sisältöä, olet vastuussa siitä, että sinulla on tarvittavat luvat siihen.

4.4 Lisenssin myöntäminen

Annat meille luvan säilyttää, käsitellä ja esittää sisältöäsi siinä määrin kuin palveluiden tarjoaminen sitä edellyttää.

4.5 Moraaliset oikeudet

Säilytät kaikki moraaliset oikeudet sisältöösi, jonka luot, julkaiset tai jaat palvelun kautta, kuten kunnioittamisoikeus ja isyysoikeus. Luovut kuitenkin näistä oikeuksista siinä määrin kuin on tarpeen, jotta voimme käyttää kohtuudella kappaleessa 4.4 meille suotuja oikeuksia.

5 Maksut

5.1 Hinnasto ja maksut

Voimassa oleva hinnastomme on osoitteessa visiosto.fi/hinnasto. Kun hyväksyt palvelun hinnan, se on hintasi laskutuskauden ajan. Hinnat voivat kuitenkin muuttua laskutuskauden vaihtuessa.

Jos tilaamasi palvelun hintaa ei ole hinnastossamme, siitä sovitaan tilauslomakkeella.

5.2 Laskutus

Laskutamme jatkuvat palvelut ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Et voi saada hyvitystä palvelun vaillinaisista laskutuskausista, vaan palvelu on käytettävissäsi koko maksetun laskutuskauden loppuun. Yhdenvertaisuuden vuoksi emme tee poikkeuksia.

Laskutamme käytön perusteella maksettavat palvelut säännöllisesti takautuvasti.

Jos maksutapasi on lasku, sitoudut maksamaan koko summan neljäntoista (14) päivän kuluessa laskupäivästämme ilman vähennyksiä tai kompensaatioita ja euroissa.

Jos et maksa maksuja ajallaan, meillä on oikeus periä sinulta korkolain mukainen viivästyskorko erääntyneistä maksuista ja veloittaa kaikki perintäkulut sekä purkaa soveltuva tilauslomake.

5.3 Hyvitykset

Emme hyvitä tai palauta mitään tämän sopimuksen perusteella maksettavia maksuja, ellei tässä sopimuksessa toisin todeta.

5.4 Valtuutus

Valtuutat meidät veloittamaan maksut ilmoittamaltasi luottokortilta, MobilePay-tililtä tai muulla maksutavalla.

5.5 Vastuu maksuista

Olet vastuussa kaikista tämän sopimuksen perusteella sinulle koituvista maksuista. Sitoudut maksamaan meille kaikki maksut. Sinun tulee ilmoittaa meille voimassa oleva maksu- tai laskutustapa.

6 Voimassaoloaika, irtisanominen ja purkaminen

6.1 Voimassaoloaika

Sopimus astuu voimaan, kun hyväksyt sen tilatessa palveluita. Se on voimassa, kunnes se irtisanotaan tai puretaan kuten tässä kappaleessa 6 on kuvattu.

6.2 Asiakkaan irtisanominen

Voit irtisanoa tilauslomakkeen lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@visiosto.fi. Tämän jälkeen tilauslomakkeen ja tarvittaessa sopimuksen voimassaolo päättyvät kuluvan laskutuskauden jälkeen.

6.3 Irtisanominen

Me voimme irtisanoa tilauslomakkeen tai sopimuksen ilmoittamalla sinulle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää aiemmin.

6.4 Purkaminen

Voimme purkaa tilauslomakkeen tai sopimuksen välittömästi, jos rikot tätä sopimusta olennaisesti etkä korjaa rikkomustasi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksesta. Voimme myös purkaa tilauslomakkeen tai sopimuksen, jos palvelusi on ollut keskeytettynä yli yhdeksänkymmentä (90) päivää.

6.5 Purkamisen seuraukset

Kun tilauslomake puretaan, et ole enää oikeutettu tilauslomakkeen palveluihin ja kaikki tilauslomakkeeseen liittyvät maksut laskutetaan välittömästi.

Kun irtisanomme tai puramme tilauslomakkeen, muut tilauslomakkeesi säilyvät voimassa.

6.6 Keskeytys

Voimme keskeyttää palvelusi, jos rikot sopimusta. Voimme myös keskeyttää palvelun, jos se on tarpeen palvelun eheyden, toiminnan tai turvallisuuden varmistamiseksi. Meidän ei tarvitse ilmoittaa keskeytyksestä sinulle. Mitoitamme sinusta riippumattoman keskeytyksen tarpeeseen sopivaksi.

6.7 Asiakkaan tiedot irtisanomisen ja purkamisen jälkeen

Irtisanomisen tai purkamisen jälkeen säilytämme ja käytämme tietojasi siten kuin on tarpeen laillisten velvoitteidemme täyttämiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi ja sopimusten täytäntöön panemiseksi. Poistamme kuitenkin tietosi ja sisältösi viimeistään 90 päivän kuluessa siinä määrin kuin lailliset velvoitteet eivät estä meitä.

6.8 Säilyminen

Tämän sopimuksen ehdot, joiden tulisi luonteensa vuoksi säilyä voimassa irtisanomisen ja purkamisen jälkeen, säilyvät.

7 Viestintä

Hyväksyt vastaanottavasi meiltä tässä sopimuksessa tarkoitettuja erilaisia ilmoituksia sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut meille. Hyväksyt, että kaikki viestintä, jonka lähetämme sinulle sähköisesti, täyttää kaikki lailliset vaatimukset kuin se olisi paperilla. Voimme olla sinuun yhteydessä myös muita menetelmiä käyttäen muissa kuin sopimusasioissa.

8 Palveluiden lisäehdot

Joitakin palveluita koskee omat lisäehtonsa. Kun tilaat tai ostat näitä palveluita, hyväksyt niiden lisäehdot.

9 Sopimuksen muutokset

Voimme muuttaa näitä sopimusehtoja. Tällöin päivitämme muutokset tähän asiakirjaan. Ilmoitamme sinulle kaikista olennaisista muutoksista kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin ne tulevat voimaan sähköpostitse ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jatkamalla palveluiden käyttöä tai tilaamalla palveluita hyväksyt uudet sopimusehdot.

10 Immateriaalioikeudet

10.1 Visioston oikeudet

Me omistamme kaikki palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet.

10.2 Ehtojen lisenssi

Tämä sopimus on lisensoitu Creative Commons Zero -lisenssillä.

11 Muut ehdot

11.1 Erotettavuus

Jos jokin sopimuksen ehdoista katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot pysyvät täysin voimassa.

11.2 Oikeuksista luopuminen

Jos emme pane täytäntöön jotakin sopimuksen ehtoa, emme luovu oikeudestamme panna tätä ehtoa täytäntöön eikä tätä pidä pitää tästä oikeudesta luopumisena.

11.3 Siirtäminen

Voimme siirtää tämän sopimuksen tai sen osia henkilölle, oikeushenkilölle tai kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tämän sopimuksen oikeuksia tai velvoitteita muille ilman meidän kirjallista suostumustamme. Ilman suostumusta siirtäminen tai luovuttaminen on mitätön.

11.4 Ylivoimainen este

Emme vastaa velvoitteidemme täyttämisestä siltä osin kuin sen estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitamme seikkaa, jota emme ole voineet ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on meistä riippumaton. Tällaisia seikkoja voivat esimerkiksi olla yllättävät sääolosuhteet, luonnonmullistukset, kansalliset poikkeustilat, sodat, energiajakelun keskeytykset tai meistä riippumattomat muut palvelukatkokset, maksuliikenteen keskeytys, tulipalo tai onnettomuus, työselkkaus, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös ja muut vastaavat.

11.5 Täydellinen sopimus

Tämä sopimus, tietosuojaselosteemme sekä tämän sopimuksen pohjalta tehdyt, tätä sopimusta täydentävät sinun ja Visioston väliset kirjalliset sopimukset muodostavat täydellisen ja ainoan sopimuksen sinun ja Visioston välillä. Tämä sopimus korvaa kaikki aiemmat suulliset ja kirjalliset sinun ja Visioston väliset voimassa olevat sopimukset.

11.6 Sopimusten järjestys

Jos palvelua koskee omat lisäehdot, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen kanssa, palvelun lisäehdot menevät etusijalle. Muuten nämä sopimusehdot menevät kaikkien ristiriitaisten asiakirjojen ehtojen edelle.

11.7 Kumppanit ja alihankkijat

Voimme käyttää kumppaneitamme ja alihankkijoita sopimuksen ehtojen täytäntöön panemiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi.

11.8 Yhteystiedot

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@visiosto.fi.